Kontakt

  1. pl
  2. de
  3. en
Wycieczka na pochylnie

Wkrótce po uruchomieniu pochylni w dniach 23 – 29 sierpnia 1863 r. odbyło się w Królewcu XXIV zgromadzenie niemieckich właścicieli ziemskich i lasów. Uczestniczył w nim również Georg Jakob Steenke, który przygotował na ten zjazd opracowanie pt. „Oberland Canal”. Na zakończenie zaplanowano wycieczki krajoznawcze, w tym na Kanał. Steenke jako przewodniczący „komisji wycieczkowej” przygotował szczegółowy plan podróży na pochylnie Kanału Oberlandzkiego. Lista uczestników wycieczki liczyła 448 osób. Kierownikiem wycieczki był budowniczy i projektant kanału – Steenke. Było to duże przedsięwzięcie logistyczne. Dlatego towarzystwo podzielono na cztery grupy. Trasę Królewiec – Bogaczewo (pow. Elbląg), z możliwością zatrzymania się na
odpoczynek w Słobitach, 13 mil* przed Bogaczewem, wycieczkowicze pokonywali specjalnym pociągiem Kolei Wschodniej. Z Bogaczewa zabierały ich na pochylnie wozy konne (12 na grupę), każdy z dwunastoma miejscami siedzącymi. Poszczególne grupy wyposażono w kolorowe (czerwone, żółte, zielone i niebieskie) bilety, z numerem odpowiadającym numerowi wozu, a pojazdy dodatkowo były oznaczone, stosownie do koloru biletu, barwnymi chorągiewkami. Jako ciekawostkę można podać, iż prawdopodobnie z inicjatywy Steenkego bilety na odwrocie zawierały mapę poglądową całego kanału. Każdy z uczestników wycieczki mógł zwiedzić tylko dwie pochylnie. Po zwiedzeniu maszynowni uczestnicy wsiadali na barkę pokonując wraz z nią pochylnie i płynąc do następnej pochylni. W ciągu kilkunastu następnych lat efekt tej wycieczki był aż nadto widoczny powodując wzrost zainteresowania i inwestycji na terenach wokół kanału.

 

*1 mila pruska = ok. 7 kim

 

10 listopada 2018

Powrót