Kontakt

  1. pl
  2. de
  3. en
Mapa kanału Elbląsko-Oberlandzkiego

W lipcu 1862 r. Léon Saunier – elbląski księgarz i wydawca, oferował w swojej księgarni przy Starym Rynku mapę kanału autorstwa Steenkego. Kolorową mapę zaprojektowaną i narysowaną przez budowniczego kanału wydrukował w Królewcu zakład litograficzny Gebrüder Schamberg. Nosi ona tytuł „Karte der Elbing-Oberländischen Canals zwischen den Städten Elbing, Liebemühl, Osterode, Dt. Eylau u. Saalfeld“. Ma wymiary 63x97 cm. Oprócz kartusza z nazwiskiem „George J. Steenke” i rokiem wydania - 1862 oraz legendy zawiera także krótki opis szlaku wodnego i jego profil podłużny.
Mapę wykonano w skali około 1: 77 000 i w orientacji wschodniej, czyli z lewej strony mamy miasto Elbląg, a Ostródę z prawej tj. odwrotnie niż na mapach z lat 1861 i 1863. W tym miejscu można dodać, że tę wcześniejszą opublikowano w czasopiśmie „Zeitschrift für Bauwesen” z 1861 r. a obecnie podświetlona z oznaczonymi różnokolorowymi lampkami śluzami i pochylniami zdobi Izbę Historii Kanału Elbląskiego na pochylni w Buczyńcu. Drugą zaś zamieszczono w książce „Der Elbing-oberländische Canal und seine geneigten Ebenen” (Kanał Elbląsko-Oberlandzki i jego pochylnie) wydanej w 1863 r. przez gdańskiego drukarza i wydawcę Alberta Wilhelma Kafemanna.


Stowarzyszenie Miłośników Kanału Elbląskiego NAVICULA wraz z Zajazdem pod Kłobukiem wydało w 2-18 r. reprint tej mapy wzbogacając ją o unikatowe informacje i ilustracje zamieszczone na rewersie. Przygotowano ją jako klasyczną mapę  składaną 3 x 8 , z tekstem w wersjach: polskiej, niemieckiej i angielskiej. Ponadto mapę jednostronną, jako obraz [960 x 680], dystrybuowaną w tubach.

 

10 listopada 2018

Powrót