Kontakt

  1. pl
  2. de
  3. en
Dwa kanały do Elbląga

Od 1835 r. Steenke pracował już w Elblągu. Wykonywana praca inspektora budowy grobli była stabilna i monotonna. Jego wiedza i umiejętności inżynierskie nie pozwoliły mu poprzestać na wykonywaniu zwykłych służbowych obowiązków i dlatego, na prośbę Nadprezydenta Prowincji Pruskiej Heinricha Theodora von Schön, rozpoczął prace nad rozwinięciem projektu połączenia jezior Pojezierza Iławskiego z jeziorem Druzno i Elblągiem. W 1825 r berliński tajny radca Johann Friedrich August Severin otrzymał wstępne założenia połączenia jezior Oberlandu z Zalewem Wiślanym lecz, jak głosi Bernhard Ohlert, dokumenty zostały zagrzebane „w stosie akt na zielonym stole”. Podjęte przez Steenke , przy udziale Severina, prace doprowadziły do opracowania dwóch koncepcji
zaprezentowanych w 1837 r.


Pierwsza przewidywała wykorzystanie istniejącego Kanału Dobrzyckiego a dalej na północ wykonanie, wiodącego głębokim jarem, przekopu do rzeki zierzgoń a po jej uregulowaniu dalej do jeziora Druzno. Z uwagi na słabe oddziaływanie ekonomiczne i liczne obawy właścicieli ziem przyległych do planowanego kanału projekt nie wyszedł poza fazę koncepcji. Wiele lat później poprowadzono tym śladem linię kolejową.


Druga została zrealizowana. Kilka lat później, z początkiem panowania króla Friedricha Wilhelma IV rząd zlecił nadradcy Severinowi i radcy budowlanemu Steenke sporządzenie szczegółowego projektu założenia kanałowego, który już drugie stulecie podziwiamy jako Kanał Elbląski.

 

01 listopada 2018

Powrót