Kontakt

  1. pl
  2. de
  3. en
Dokończenie kanału

W 1876 roku Ostróda otrzymała nową drogę wodną, czyli kanał łączący Jezioro Drwęckie z jeziorem Szeląg. Połączenie z Jeziorem Pauzeńskim umożliwiała śluza wybudowana przy jazie młyńskim a dalej szlak prowadził poprzez śluzę Mała Ruś. Umożliwiono w ten sposób spław, trudnej do transportu lądowego ze względu na rozmiary, sosny taborskiej.    

 

W 1881 r. otwarto w Całunach, budowana przez 3 lata, piątą pochylnię i jednocześnie zlikwidowano wtedy pięć drewnianych śluz komorowych na odcinku między jeziorem Druzno i pochylnią Jelenie.

 

Na każdym kroku działania twórców Kanału Elbląskiego były innowacyjne.  Projektując pochylnię Całuny wykorzystano prace amerykańskiego inżyniera Jamesa Francisa. Steenke widział jego turbinę promieniową wybudowaną w 1848 r. lecz wyprzedzając epokę znacznie ją udoskonalił. Turbina w Całunach, skonstruowana w 1878 r., jest pierwowzorem turbiny śmigłowej opatentowanej w 1921 r. przez Viktora Kaplana.

Choć Steenke przeszedł w 1875 r. w stan spoczynku i formalnie nie kierował budową ostatnich odcinków kanału to nadal służył pomocą i nadzorował wykonanie jego projektów.

 

27 listopada 2018

Powrót